Τιμή ανά διανυκτέρευση

 

 

Περίοδος 01.05 - 20.06 21.06 - 30.06 01.07 - 31.08 01.09 - 11.09 12.09 - 31.10
Πρώτος όροφος Δ1 45.00€ 50.00€ 85.00€ 55.00€ 40.00€
Πρώτος όροφος Δ2 50.00€ 55.00€ 90.00€ 65.00€ 40.00€
Πρώτος όροφος Δ3 55.00€ 60.00€ 110.00€ 70.00€ 45.00€
Δεύτερος όροφος Δ1 45.00€ 50.00€ 85.00€ 55.00€ 40.00€
Δεύτερος όροφος Δ2 50.00€ 55.00€ 90.00€ 65.00€ 40.00€
Δεύτερος όροφος Δ3 55.00€ 60.00€ 115.00€ 75.00€ 50.00€